Catacombes Paris

             

Catacombes Paris

21 janvier 2021 Pháp (France) Ý (Italy) 0

Paris Catacombes

Paris là một ổ phô ma Gruyere lớn. Thành phố thực sự được « ẩn mình » trong hơn 300 km bởi các phòng trưng bày vô tận dưới lòng đất. Những phòng trưng bày này là một mê cung khổng lồ rất dễ bị lạc nếu bạn không phải là một “cata” dày dạn kinh nghiệm! Nếu những phòng trưng bày này nhanh chóng được đặt cho cái tên tương tự là « hầm mộ », bạn sẽ thấy rằng chúng hoàn toàn không phải là nơi chôn cất và lịch sử của chúng hoàn toàn khác.

Vào đầu thế kỷ 18, những khu vực chôn tập thể người chết và các nghĩa trang nhỏ trong khắp Paris gây ô nhiễm nhiều nguồn nước sạch và các bệnh dịch khác nhau hoàng hành.

Nhiều bác sỹ, y tế Pháp đã đồng lên tiếng chỉ trích và mọi người cùng chính phủ đã đồng thanh dẹp hết các nghĩa trang nhỏ với các khu chôn tập thể.

Tất cả các hài cốt đã đưa vào những đường hầm của Paris và hiện giờ trong Catacombes có khoảng 6 triệu bộ hài cốt. Mỗi năm có khoảng 500.000 người sếp hàng vào tham quan 1,7km hầm Catacombes Paris.

Golden Guide – Du lịch châu Âu

Catacombes Paris

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.