Mercantour (Pháp)

             

Mercantour (Pháp)

21 janvier 2021 Pháp (France) 0

Mercantour

(Pháp)

👉Trekking Với 1460km2, khu vực vườn bảo tồn thiên nhiên Mercantour ở vùng Haut-Provence là nơi dành cho các chuyên gia trekking đến bương trải với thiên nhiên

Đó là một lãnh thổ nói chung rộng lớn với sự phong phú về sinh học, vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, lợi ích văn hóa và đặc điểm lịch sử được bảo tồn chứng minh sự bảo vệ đặc biệt. Điều này phải đảm bảo tính bền vững của di sản đặc biệt này. Danh hiệu « vườn quốc gia » được công nhận trên toàn thế giới là mức độ cao nhất về chất lượng và khả năng bảo vệ các khu vực tự nhiên đáng chú ý.
Đặc điểm độc đáo của lãnh thổ Mercantour, trên biên giới giữa Pháp và Ý, đã biện minh cho việc phân loại nó là « công viên quốc gia » vào ngày 18 tháng 8 năm 1979.

Các giai đoạn và cuộc phiêu lưu trước khi chính thức thành lập Vườn quốc gia Mercantour là rất lâu. Trước đây, một số vùng lãnh thổ đã được bảo vệ một phần, chẳng hạn như khu bảo tồn săn bắn quốc gia Mercantour và địa điểm được phân loại là Vallée des Merveilles. Ngày nay nó là một trong 11 công viên quốc gia của Pháp.

 

Mercantour (Pháp)
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE
GoldenGuide - Du Lịch Châu Âu
Copyright: GOLDENGUIDE

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.